Under Construction

NL – Met de huidige huizencrisis voelde ik de drang om deze serie te starten. Er worden constant nieuwe woningen gebouwd – en zelfs in Amsterdam lijkt het taboe op hoogbouw langzaam te worden doorbroken – echter zijn de meeste appartementen niet betaalbaar voor mensen met lagere inkomens. Een andere reden waarom ik deze serie begonnen ben is omdat ik een fascinatie heb voor hoge gebouwen in aanbouw. Ik houd van de ‘naaktheid’ ervan, alsof ze worden aangekleed. Voor mij hoeven deze gebouwen dan ook nooit afgerond te worden. En op zich maakt dit voor veel mensen eigenlijk toch geen verschil.

EN – With the current housing crisis in the Netherlands, I really felt the urge to start this series. New buildings are being built – and even in Amsterdam the taboo of high-rise is slowly overcome – but unfortunately most appartments are not affordable for people with lower incomes. The other reason why I start this series is because of my fascination for (high-rise) buildings under construction. I just love the ‘nudity’ of it – as if it’s in the slow process of getting dressed. Thus for me they never even have to finish them. And in a way for a lot of people it doesn’t make a difference anyway.